ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ต้นมะพร้าว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 7
2 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 5
3 แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะพร้าว เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 30
4 การรับลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดต่อเชื่อโคโรน่า 2019 (Covid - 19 ) อบต.ต้นมะพร้าว 23
5 ประชาสัมพันธ์ช่ องทางรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อบต.ต้นมะพร้าว 17
6 สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล อบต.ต้นมะพร้าว 15
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.ต้นมะพร้าว 33
8 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ต้นมะพร้าว 12
9 นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564 อบต.ต้นมะพร้าว 15
10 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ต้นมะพร้าว 18
11 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ช่องทางรับฟังความคิดเห็น อบต.ต้นมะพร้าว 20
12 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว ช่องทางแจ้งเรื่องประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 38
13 ลิงค์ และคิวอาร์โค๊ด การประเมินความพึงพอใจ อบต.ต้นมะพร้าว 32
14 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนพนักงานส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 53
15 ช่องทางแจ้งซ่อมระบบประปา อบต.ต้นมะพร้าว 37
16 แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ อบต.ต้นมะพร้าว 48
17 URL และคิวอาร์โค๊ดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.ต้นมะพร้าว 48
18 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อบต.ต้นมะพร้าว 23
19 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ต้นมะพร้าว 54
20 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ต้นมะพร้าว 37
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) อบต.ต้นมะพร้าว 34
22 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 อบต.ต้นมะพร้าว 14
23 ขอเชิญเสนอราคา อบต.ต้นมะพร้าว 32
24 จดหมายข่าว ไตรมาส 4 อบต.ต้นมะพร้าว 15
25 ประกาศเจตนารมณ์การให้บริหารด้วยความโปร่งใส อบต.ต้นมะพร้าว 12
26 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ต้นมะพร้าว 55
27 รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ต้นมะพร้าว 66
28 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ต้นมะพร้าว 40
29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้นมะพร้าว 42
30 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว 63

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ต้นมะพร้าวนายประทีป  เณรตาก้อง
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ต้นมะพร้าว
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-771576