ประวัติความเป็นมา อบต.ต้นมะพร้าว

ประวัติความเป็นมาตำบลต้นมะพร้าว
      เดิมที่ตำบลต้นมะพร้าวมีสภาพเป็นป่า เมื่อเริ่มมีราษฎรมาอาศัยอยู่จะเห็นได้ว่ามีต้นตาลขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และในหมู่ต้นตาลจำนวนมากขึ้น มีต้นมะพร้าวขึ้นแซมอยู่ จำนวน 3 ต้น ชาวบ้านเห็นเป็นเรื่องแปลก จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านต้นมะพร้าว" และกลายเป็น "ตำบลต้นมะพร้าว" มาจนทุกวันนี้ ตำบลต้นมะพร้าว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเมืองเพชรบุรี ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์, หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะปิ, หมู่ที่ 3 บ้านต้นมะพร้าว, หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง
   

ประวัติ อบต.ต้นมะพร้าว
      อบต.ต้นมะพร้าว อบต.ต้นมะพร้าว ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 9 กรกาคม 2547 นับจนถึงปัจจุบัน


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ต้นมะพร้าวนายประทีป  เณรตาก้อง
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ต้นมะพร้าว
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-771576