สภาพทั่วไป อบต.ต้นมะพร้าว

ที่ตั้ง   (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
       หมู่ที่  1  ห่างจากอำเภอ     10  กิโลเมตร
       หมู่ที่  2  ห่างจากอำเภอ     11  กิโลเมตร
       หมู่ที่  3  ห่างจากอำเภอ     13  กิโลเมตร
       หมู่ที่  4  ห่างจากอำเภอ     13  กิโลเมตร
   

เนื้อที่
     เนื้อที่ 6.397 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,160 ไร่
   

อาณาเขต
       ทิศเหนือ จดตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย
       ทิศใต้ จดตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
       ทิศตะวันออก จดตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี
       ทิศตะวันตก จดตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย
   

ภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม
   

หมู่บ้าน  4 หมู่บ้าน
       หมู่ที่  1  บ้านนาโพธิ์
       หมู่ที่  2  บ้านหนองกะปิ
       หมู่ที่  3  บ้านต้นมะพร้าว
       หมู่ที่  4  บ้านนาหลวง
     หมายเหตุ จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน
   

ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล)
        จำนวนเทศบาล     -  แห่ง
   

ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 2,197 คน แยกเป็นชาย 1,061 คน หญิง 1,136 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 343.44 คน / ตารางกิโลเมตร


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ต้นมะพร้าวนายประทีป  เณรตาก้อง
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ต้นมะพร้าว
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-771576