บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ต้นมะพร้าวนายประทีป  เณรตาก้อง
ปลัดอบต.ต้นมะพร้าว


น.ส.วัชรินทร์  วัชราศรม
หัวหน้าสำนักงานปลัดน.ส.รัตนา  คล้ายจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
      
น.ส.สุรีรัตน์  เรืองโรจน์
นักวิชาการศึกษา

น.ส.อำภา  อ่อนละเอียด
นักพัฒนาชุมชน
      
นางชญานิษฐ  จักรเสน
ครู ค.ศ. 1

น.ส.อรุณรัตน์  อรุณสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
      
นายนพนันทน์  เรืองโรจน์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายสันติ  บัวบังใบ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
      
น.ส.อำไพ  เกิดสดับ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
      
น.ส.นงลักษณ์  นาคเดช
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ

นางสุวรรณา  แย้มประเสริญ
คนงานทั่วไป
      
นายอิทธิ  อยู่สนาน
นักการภารโรง

นายพนม  รอดสิน
พนักงานขับรถ


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.ต้นมะพร้าวนายประทีป  เณรตาก้อง
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.ต้นมะพร้าว
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย
 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-771576